ریاست دانشکده

 

 دکتر حمید عسکری رابری : رییس دانشکده موسیقی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیک : askarihamid@yahoo.com

رزومه

 

 

احسان ذبیحی فر : معاون آموزشی دانشکده

 

 دکتر محمدرضا آزاده فر : معاون پژوهش و فناوری دانشکده