گروه آموزشی نوازندگی موسیقی جهانی

 

 

ربکا آشوقیان : مدیر گروه

مرتبه علمی : مربی

پست الکترونیک : r.ashooghian@art.ac.ir

رزومه

 

«اعضای هیات علمی »

 

۱- دکتر پویان آزاده

پست الکترونیک: p.azadeh@art.ac.ir

رزومه

 

۲- علی باستانی نژاد

پست الکترونیک: a.bastaninezhad@art.ac.ir

رزومه

 

 

 

۳- نیلوفر بدری کوهی

پست الکترونیک: badrikohi@art.ac.ir

رزومه

 

۴- دکتر حمید عسکری رابری

پست الکترونیک: h.askari@art.ac.ir

رزومه

 

۵- ایمان فخر

پست الکترونیک: i.fakhr@art.ac.ir

رزومه