گروه آموزشی موسیقی شناسی

 

 دکترحمید عسکری رابری: مدیر گروه

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیک: h.askari@art.ac.ir

رزومه

 

 

«اعضای هیات علمی» 

 

۱- دکتر محمدرضا آزاده فر

پست الکترونیک: azadehfar@art.ac.ir

رزومه

 

۲- دکتر سید حسین میثمی

پست الکترونیک: meysami@art.ac.ir

رزومه